Bản quyền tác giả

Tác phẩm phái sinh Luật Sở hữu trí tuệ

Định nghĩa Tác phẩm phái sinh là gì? Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. Đặc điểm của tác phẩm phái sinh – Được hình thành trên cơ sở một/những tác...

Chi tiết

Quyền liên quan đến quyền tác giả

Khái niệm Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) theo khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 là “quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương...

Chi tiết

Quyền tác giả – Một số vấn đề chung

Có nhiều câu hỏi xung quanh quyền tác giả là gì? Có cần phải đăng ký bản quyền hay không? Tìm hiểu bài viết sau đây của chúng tôi để rõ hơn về nội dung này. Khái niệm         Quyền tác giả theo quy định của Luật...

Chi tiết

Đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm chương trình máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo về bản quyền tác giả và quyền sở hữu hợp pháp đối với chủ sở hữu tác phẩm (cá nhân hoặc doanh nghiệp). Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đăng...

Chi tiết

Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm viết

Quyền tác giả hay tác quyền (tiếng Anh: copyright) Là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi...

Chi tiết