Bảo hiểm-Lao động

Trường hợp người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Theo đúng quy định, người nước ngoài nếu muốn làm việc tại Việt Nam phải được cấp Giấy phép lao động. Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam. Điều này không...

Chi tiết

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà người lao động phải xin cấp lại giấy phép lao động. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao...

Chi tiết

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài khi muốn làm việc tại Việt Nam phải xin Giấy phép lao động. Tuy nhiên, giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn không quá 02 năm. Trong trường hợp người lao động muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần...

Chi tiết

Hoàn trả chi phí đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi: Tôi có giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty A. Trong quá trình làm việc, tôi được công ty đưa đi đào tạo chuyên môn tại nước ngoài trong thời gian 02 năm. Trong hợp đồng đào tạo nghề có thỏa thuận sau...

Chi tiết

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH không?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang có kế hoạch tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, trước khi trở thành nhân viên chính thức, chúng tôi muốn người lao động thử việc trước để xem xét năng lực, thái độ làm việc như thế nào? Vậy tôi có một...

Chi tiết

Có bắt buộc phải thành lập công đoàn tại doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi hiện đang quản lý một doanh nghiệp nhỏ với khoảng 10 lao động. Cho tôi hỏi là, có bắt buộc phải thành lập công đoàn tại doanh nghiệp không? Nếu có thì thủ tục thành lập như thế nào? Tôi xin cảm ơn....

Chi tiết

1 2