Chỉ dẫn địa lý

22/07/2019

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ:

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Khái niệm này lần đầu được quy định tại khoản 1, Điều 22 Hiệp định TRIPs. Hàng hóa mang chỉ dẫn phải bắt nguồn từ lãnh thổ, địa phương hay khu vực được chỉ dẫn tới. Sản phẩm có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính mà các tính chất này chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định.

Như vậy, CDĐL giúp cho người tiêu dùng biết được hàng hoá đó đến từ khu vực nào với những nét đặc thù riêng của khu vực đó trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý:

      a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý

– Khi toàn bộ một hoặc một số công đoạn chính trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng quyết định và quan trọng tạo nên và duy trì tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩn được thực hiện tại khu vực mà nó chỉ dẫn.

      b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định

– Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang CDĐL là tổng thể các thuộc tính như các tiêu chí, thông số kỹ thuật như là định tính, định lượng,… Và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kĩ thuật hoặc chuyên gia theo phương pháp thử được xác định cụ thể từ trước.

      – Mối quan hệ giữa danh tiếng, chất lượng của sản phẩm với điều kiện địa lí: Hàng hoá, sản phẩm đó phải có ít nhất có một tính chất đặc thù về chất lượng hoặc có danh tiếng liên quan đến điều kiện địa lí tự nhiên, con người của địa phương đó. Ví dụ: rượu Cognac . Khi nhắc đến ai cũng biết đến loại rượu mạnh này của Pháp.

– Các điều kiện địa lí liên quan đến chỉ dẫn địa lí bao gồm hai yếu tố cơ bản đó là: Yếu tố tự nhiên và yếu tố con người.

– Tính chất đặc thù về điều kiện tự nhiên trong khu vực địa phương mang CDĐL được thể hiện thông qua các yếu tố độc đáo về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

– Bên cạnh tính chất đặc thù về điều kiện tự nhiên còn là tính chất đặc thù về con người. Tính chất đặc thù về con người được thể hiện thông qua các yếu tố độc đáo về kĩ năng của người sản xuất. Bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của người dân địa phương nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và nơi giữ gìn chất lượng, uy tín của sản phẩm mang CDĐL.

Danh sách các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ở Việt Nam

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BETTER

Điện thoại : 058 381 1234

Email         hangluatbetter@gmail.com

Website     https://luatbetter.com

 

BÀI VIẾT KHÁC

Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý?

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về ai? Theo quy định tại Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa...

Chi tiết

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ở Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ở Việt Nam Theo dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay có 74 Chỉ dẫn địa lý được cấp văn bằng bảo hộ là: STT Số đơn Số Văn bằng Ngày cấp Chỉ dẫn địa lý Sản...

Chi tiết

Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng (là gì) Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.” Tiêu chí đánh giá nhãn...

Chi tiết

Quyền tác giả phát sinh

Quyền tác giả phát sinh khi nào? Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay...

Chi tiết

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Hãng luật Better là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cũng như tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam. Chúng tôi không cam kết dịch vụ...

Chi tiết