Đăng ký mã số mã vạch

 Đăng ký mã số mã vạch 2019

Mã số mã vạch là gì? Mã số mã vạch là một trong những cách nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng như sản phẩm, hàng hóa,… Dựa trên nguyên tắc đặt, ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần...

Chi tiết