Giải quyết tranh chấp dân sự

04/06/2019

 

1. Các tranh chấp về dân sự, bao gồm:

–         Tranh chấp về quốc tịch;
–         Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
–         Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
–         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
–         Tranh chấp về thừa kế tài sản;
–         Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
–         Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
–         Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
–         Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự, bao gồm:
–         Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
–         Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
–         Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
–         Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
–         Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
–         Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
1. ĐẠI DIỆN THAM GIA TỐ TỤNG:
1.1. Giai đoạn tiền tố tụng:
– Xác định quan hệ phát sinh tranh chấp;
– Xác định phạm vi, đối tượng khởi kiện;
– Đưa ra hướng giải quyết vụ việc;
– Thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ;
– Tổ chức hoặc tham gia hoà giải, thương lượng giữa các bên;
– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện;
– Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện.
1.2. Giai đoạn tố tụng:
– Cung cấp chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ án;
– Soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;
– Tham gia thương lượng, hoà giải
– Soạn thảo, gửi luận cứ bào chữa, bảo vệ khách hàng;
– Bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên toà, trung tâm trọng tài.
1.3. Giai đoạn sau tố tụng:
– Xác định căn cứ khiếu nại, kháng cáo đối với bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
– Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn kháng cáo;
– Chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo;
– Nộp đơn yêu cầu liên quan đến thi hành án;
– Đôn đốc, thúc đẩy nhanh chóng quá trình thi hành án theo yêu cầu của người được thi hành án;
– Đảm bảo quyền lợi của khách hàng được thực thi đầy đủ.
2.TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ:
2.1.Tư vấn về hợp đồng dân sự:
+ Cách soạn thảo hợp đồng
+ Tư vấn về thực hiện hợp đồng
+ Tư vấn về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
+ Tư vấn về hợp đồng vô hiệu
+ Tư vấn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
2.2.Tư vấn về Thừa kế:
+ Quyền thừa kế, người thừa kế
+ Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
+ Quản lý di sản do người chết để lại
+ Thời hiệu khởi kiện về thừa kế
+ Thừa kế theo di chúc
+ Thừa kế theo pháp luật
+ Thanh toán và phân chia di sản
Tư vấn cụ thể trường hợp mà khách hàng yêu cầu, phân tích và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BETTER

Điện thoại : 058 381 1234

Email         hangluatbetter@gmail.com

Website     https://luatbetter.com

BÀI VIẾT KHÁC

Hàng thừa kế theo quy định pháp luật

Hàng thừa kế là căn cứ quan trọng trong việc chia thừa kế theo pháp luật. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hàng thừa kế theo quy định pháp luật. Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 03 hàng thừa...

Chi tiết

Hưởng thừa kế theo di chúc 2019

Khi nào được hưởng thừa kế theo di chúc? Người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có để lại di chúc và di chúc đó hợp pháp. Người có tên trong di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế và không từ...

Chi tiết

Điều kiện di chúc có hiệu lực theo quy định mới nhất

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải mọi mong muốn cá nhân đều có giá trị mà phải tuân theo những điều kiện di chúc có hiệu lực mà...

Chi tiết