Giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể văn phòng giao dịch

Hồ sơ chấm dứt hoạt động VPĐD: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); –   Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện...

Chi tiết

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất 2019

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không biết thủ tục giải thể doanh nghiệp như thế nào? Có cần thông báo với cơ...

Chi tiết

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); –   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; –   Giấy đề nghị...

Chi tiết

Trình tự, thủ tục giải thể chi nhánh theo quy định mới nhất

THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP Chi nhánh được thành lập với mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh là không cần thiết nữa thì nên tiến hành hoạt động...

Chi tiết