Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Những đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để hoạt động, trừ các cơ sở sau: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;...

Chi tiết

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống được phép hoạt động. Đây cũng là...

Chi tiết

Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho Hộ kinh doanh cá thể

▪ Tên Dịch vụ: Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho Hộ kinh doanh cá thể. ▪ Đơn vị Tư vấn Công ty Tư vấn BETTER ▪ Mục đích: – Giúp quý khách biết được các thủ tục cần thiết để được cấp...

Chi tiết