Hưởng thừa kế theo di chúc 2019

24/09/2019

Khi nào được hưởng thừa kế theo di chúc?

Người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có để lại di chúc và di chúc đó hợp pháp. Người có tên trong di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế và không từ chối nhận di sản đó.

Xem thêm: Điều kiện di chúc có hiệu lực

Đối tượng được hưởng thừa kế theo di chúc

– Là cá nhân, tổ chức được chỉ định là người thừa kế trong di chúc.

Riêng với một số đối tượng sau dù không được chỉ định thừa kế theo di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 644 Bộ Luật Dân sự:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Người không được quyền hưởng di sản

Điều 621 Bộ Luật Dân sự quy định:

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”

Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Thủ tục khai nhận di sản theo di chúc

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

  • Giấy chứng tử của người để lại di chúc
  • Di chúc
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất
  • Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu của người được hưởng thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế ở đâu?

Để xác định nơi khai nhận di sản thừa kế cần căn cứ vào địa điểm mở thừa kế.

Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Việc khai nhận di sản được thực hiện tại các văn phòng công chứng nơi trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi mở thừa kế.

Trên đây là những tư vấn của Luật Tài Nguyên. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Luật Tài Nguyên để được giải đáp.

BÀI VIẾT KHÁC

Hàng thừa kế theo quy định pháp luật

Hàng thừa kế là căn cứ quan trọng trong việc chia thừa kế theo pháp luật. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hàng thừa kế theo quy định pháp luật. Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 03 hàng thừa...

Chi tiết

Điều kiện di chúc có hiệu lực theo quy định mới nhất

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải mọi mong muốn cá nhân đều có giá trị mà phải tuân theo những điều kiện di chúc có hiệu lực mà...

Chi tiết

Giải quyết tranh chấp dân sự

  1. Các tranh chấp về dân sự, bao gồm: –         Tranh chấp về quốc tịch; –         Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; –         Tranh chấp về hợp đồng dân sự; –         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; –         Tranh chấp về...

Chi tiết