Giấy phép khác

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu

Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia lớn nhất Đông Nam Á và xếp vào hàng đầu thế giới. Năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá mức tiêu thụ rượu bia của người Việt ở bậc cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Nếu...

Chi tiết

Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng. Vậy những hoạt động nào được coi là bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại chỗ? Đó là các thương nhân hoạt động trong...

Chi tiết

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất

Với mục đích hạn chế lượng rượu tiêu thụ nhiều và để giúp Nhà nước quản lý được việc kinh doanh, bán lẻ rượu trên thị trường thì các doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn thực hiện hoạt động bán lẻ rượu phải xin giấy phép bán lẻ rượu...

Chi tiết

1 2