Kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp trên thị trường ngày càng phát triển thì đối với kiểu dáng càng thu hút thì sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội cạnh tranh càng cao với các sản phẩm khác trên thị trường. Vậy kiểu dáng công nghiệp là gì? và bằng độc...

Chi tiết

Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là thành quả sáng tạo, hoạt động tư duy, là tài sản trí tuệ rất có giá trị đem lại những lợi ích nhất định về mặt vật chất lẫn tinh thần cho chủ thể sáng tạo ra nó. Trên thực tế, chính doanh nghiệp...

Chi tiết