Nhãn hiệu

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Điều 93 Luật số 50/2005/QH11 quy định: “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, và có thể gia hạn hiệu lực nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.” Như...

Chi tiết

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu...

Chi tiết

1 2