Quy trình thành lập Công ty cổ phần

29/05/2019

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Vậy công ty cổ phần là gì? Quy trình thành lập công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Hồ sơ thành lập gồm những tài liệu gì?

Hãng luật Better xin trân trọng gửi những thông tin pháp lý quan trọng để quý doanh nghiệp dễ dàng trong việc lựa chọn và thành lập công ty.

Nội dung Tư vấn:

– Tư vấn chọn tên công ty;

– Tư vấn trụ sở công ty ;

– Tư vấn vốn điều lệ (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

– Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn về các cổ đông sáng lập của công ty ;

– Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);

Hồ sơ thành lập:        

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập ký từng trang)
  3. Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần.
  4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân.
  5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân
  6. Các loại giấy tờ khác:- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
  7. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)

Số lượng Hồ sơ:

– 01 bộ

Thời gian giải quyết:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian nói trên có thể thay đổi theo yêu cầu của Quý khách).

Công việc thực hiện:

– Soạn thảo Hồ sơ đăng ký Kinh doanh;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

– Theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Đại diện khách hàng xin cấp dấu, Mã số doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

▪ Lệ phí:    

– Theo Quy định của Nhà nước

Địa điểm tiếp nhận:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nơi doanh nghiệp đăng ký)

Trên đây là những tư vấn của Hãng luật Better về quy trình thành lập công ty cổ phần. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ Hậu mãi

– Tư vấn thủ tục đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn;

– Cung cấp văn bản và Quảng cáo miễn phí Doanh nghiệp của khách hàng 01 tháng trên website: https://luatbetter.com

Bài viết tham khảo:

BÀI VIẾT KHÁC

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì trong năm 2019?

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì trong năm 2019? Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh – 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp...

Chi tiết

Mở shop quần áo có phải đăng ký kinh doanh?

Câu hỏi: Tôi đang có ý định mở một shop quần áo nhỏ. Tôi muốn hỏi là mở shop quần áo có phải đăng ký kinh doanh hay không? Mặt bằng là tôi đi thuê. Nếu tôi mở shop quần áo có phải đóng thuế gì không? Mong nhận...

Chi tiết

Họp Đại hội đồng cổ đông CTCP

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần: trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường: Hội đồng quản trị...

Chi tiết

Quy định về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ...

Chi tiết

Thủ tục triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Họp HĐQT là yêu cầu bắt buộc đối...

Chi tiết