Thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn ghi mã ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

Hiện nay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, trong hồ sơ đăng ký thành lập hay thay đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh vẫn yêu cầu ghi nhận đúng mã ngành kinh tế theo Hệ...

Chi tiết

Phân biệt địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là những hình thức mở rộng kinh doanh phổ biến của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn, chưa thể phân biệt địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện. Khi nào thì nên thành lập ĐĐKD,...

Chi tiết

Phân biệt chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Nhu cầu mở rộng kinh doanh là nhu cầu tất yếu của đa số doanh nghiệp hiện nay. Chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là những hình thức phổ biến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang bị nhầm lẫn giữa chi nhánh và...

Chi tiết

Doanh nghiệp mới thành lập cần đóng những loại thuế nào?

Thuế là nghĩa vụ cơ bản mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ kiến thức pháp lý để thực hiện nghĩa vụ này khi vừa...

Chi tiết

Những lưu ý khi đặt trụ sở doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp. Các công ty khi muốn thành lập đều phải có địa chỉ trụ sở chính. Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định đặt trụ sở công ty của mình ở đâu phù hợp với hoạt động...

Chi tiết

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Việc mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là nhu cầu tất yếu của đa số doanh nghiệp khi muốn mở rộng kinh doanh. Pháp luật quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ...

Chi tiết

1 2 3 4 7