Thủ tục thành lập văn phòng đại diện mới nhất 2019

01/06/2019

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Để phục vụ mục đích kinh doanh, doanh nghiệp có quyền lập một hoặc nhiều văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Văn phòng đại diện có con dấu riêng và có giấy chứng nhận hoạt động riêng để phục vụ các hoạt động nội bộ của văn phòng đại diện. Mặt khác, văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh các ngành nghề có trong đăng ký kinh doanh của công ty mẹ mà chỉ thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc; nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

– Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện;

Trình tự, thủ tục thực hiện văn phòng đại diện

 1. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Trình tự thực hiện

 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:
 • Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ trên
 • Người đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập văn phòng đại diện
 • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp
 • Ngược lại, Phòng đăng ký kinh doanh gửi trả hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung
 • Đối với việc đăng ký online có thể tham khảo hướng dẫn trên website của Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Trả kết quả thành lập văn phòng đại diện công ty:
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký trực tiếp thì mang theo giấy hẹn đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký online mà không sử dụng chữ ký số công cộng: Căn cứ thời gian hẹn trả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện (bản giấy)  kèm theo Giấy biện nhận qua mạng điện tử đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ trên cổng điện tử với doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số, nếu qua 30 ngày không mang bản cứng tới nhận Giấy chứng nhận thì hồ sơ điện tử của doanh nghiệp sẽ bị hủy bỏ.

Nội dung tư vấn:

– Tư vấn chọn tên văn phòng giao dịch;

– Tư vấn trụ sở văn phòng giao dịch;

– Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn về người đứng đầu văn phòng giao dịch;

– Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của  văn phòng giao dịch …);

Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện tại Hãng luật Better

– Soạn thảo Hồ sơ thành lập văn phòng giao dịch;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập văn phòng giao dịch;

– Theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Đại diện khách hàng xin cấp dấu, Mã số thuế cho  văn phòng giao dịch ;

BÀI VIẾT KHÁC

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì trong năm 2019?

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì trong năm 2019? Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh – 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp...

Chi tiết

Mở shop quần áo có phải đăng ký kinh doanh?

Câu hỏi: Tôi đang có ý định mở một shop quần áo nhỏ. Tôi muốn hỏi là mở shop quần áo có phải đăng ký kinh doanh hay không? Mặt bằng là tôi đi thuê. Nếu tôi mở shop quần áo có phải đóng thuế gì không? Mong nhận...

Chi tiết

Họp Đại hội đồng cổ đông CTCP

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần: trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường: Hội đồng quản trị...

Chi tiết

Quy định về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ...

Chi tiết

Thủ tục triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Họp HĐQT là yêu cầu bắt buộc đối...

Chi tiết