Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên

22/08/2019

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

– Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức;

– Thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

– Thay đổi do thừa kế;

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; Hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (nếu có).

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp soạn bộ hồ sơ đầy đủ như trên nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Nhận thông báo xác nhận hợp lệ

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo ghi rõ yêu cầu bổ sung sửa đổi.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, doanh nghiệp mang bộ hồ sơ bản cứng (bản giấy) đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

Một số điều cần lưu ý:

– Trong trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên, công ty phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;
  • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

– Khi thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty TNN một thành viên cần chú ý:

  • Đối với người nhận chuyển nhượng là tổ chức: theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP thì trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt;
  • Đối với người nhận chuyển nhượng là cá nhân: trong trường hợp này pháp luật không quy định hình thức thanh toán bắt buộc tuy nhiên để tránh rủi ro nên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp thì chủ sỡ hữu công ty phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (chủ sở hữu là cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (chủ sở hữu là tổ chức) theo quy định pháp luật.

BÀI VIẾT KHÁC

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Khi nào thì phải...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên do chủ quan hay khách quan, công ty buộc phải thay đổi thành viên góp vốn. Vậy khi nào thì cần thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục tiến hành như thế nào? Công ty TNHH 2 thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Các chức danh trong công ty có thể làm người đại diện: Giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh...

Chi tiết

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Kinh doanh luôn là ngành nghề nhiều biến động, khó lường trước. Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp tình hình kinh doanh là điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi vốn điều lệ như thế nào cho đúng pháp luật không...

Chi tiết