Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Khi nào thì phải...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên do chủ quan hay khách quan, công ty buộc phải thay đổi thành viên góp vốn. Vậy khi nào thì cần thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục tiến hành như thế nào? Công ty TNHH 2 thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Các chức danh trong công ty có thể làm người đại diện: Giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh...

Chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên – Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức; – Thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có...

Chi tiết

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Kinh doanh luôn là ngành nghề nhiều biến động, khó lường trước. Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp tình hình kinh doanh là điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi vốn điều lệ như thế nào cho đúng pháp luật không...

Chi tiết

1 2