Thay đổi vốn điều lệ công ty

29/07/2019

Kinh doanh luôn là ngành nghề nhiều biến động, khó lường trước. Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp tình hình kinh doanh là điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi vốn điều lệ như thế nào cho đúng pháp luật không phải ai cũng biết. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mỗi loại hình công ty thì thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty là khác nhau.

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ

— Tăng vốn điều lệ

— Giảm vốn điều lệ

Thành phần hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi vốn điều lệ đến Phòng đăng ký kinh doanh.

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đi với công ty hp danh;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mi thành viên hợp danh đi với công ty hp danh;

d) Vốn Điều lệ đã đăng ký và vốn Điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Ngoài thông báo trên, doanh nghiệp phải gửi kèm một số tài liệu khác tùy từng trường hợp.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới trong công ty TNHH);

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới trong công ty TNHH);

– Văn bản ủy quyền (nếu có);

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người nộp hồ sơ.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền (nếu có);

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người nộp hồ sơ.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi kết quả về cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi trả hồ sơ cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung kèm theo lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi có thông báo hợp lệ, doanh nghiệp theo giấy hẹn mang bộ hồ sơ trên bản cứng cùng giấy biên nhận đến Phòng đăng ký kinh doanh lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những lưu ý sau khi làm thủ tục thay đổi

— Trường hp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

— Trường hp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn Điều lệ đã được thông qua hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà có thành viên, cổ đông bị chết, mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó trong các danh sách nêu trên.

— Vốn điều lệ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài. Trong trường hợp thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi mức nộp thuế môn bài, doanh nghiệp cần làm thủ tục và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

— Đối với những ngành nghề kinh doanh cần mức vốn pháp định, doanh nghiệp cần lưu ý việc giảm vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định. Nếu doanh nghiệp giảm vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định sẽ không đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề đó.

— Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn điều lệ theo hình thức tiếp nhận thành viên mới, doanh nghiệp cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty theo 1 trong hai hình thức: công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Tham khảo thủ tục thay đổi loại hình công ty tại đây.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại Hãng luật Better

  • Tư vấn những quy định pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương án tăng vốn từng loại hình công ty;
  • Soạn hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
  • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Hướng dẫn làm thủ tục khai thuế trong trường hợp tăng vốn làm thay đổi mức thuế môn bài.

Liên hệ:

Điện thoại : 058 381 1234

Email         hangluatbetter@gmail.com

Website     https://luatbetter.com

BÀI VIẾT KHÁC

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Hà Nội

Gần 20 năm trong nghề, Hãng luật Better hiểu hơn ai hết nhưng khó khăn mà Doanh nghiệp gặp phải khi mới thành lập. Trên hết, khó khăn về mặt tài chính và những thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước là điều khiến nhiều DN lúng...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Khi nào thì phải...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên do chủ quan hay khách quan, công ty buộc phải thay đổi thành viên góp vốn. Vậy khi nào thì cần thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục tiến hành như thế nào? Công ty TNHH 2 thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Các chức danh trong công ty có thể làm người đại diện: Giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh...

Chi tiết