Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

22/08/2019

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh khi phát sinh các lĩnh vực kinh doanh ngoài danh mục doanh nghiệp đã đăng ký trước đây.

Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Một số lưu ý khi áp mã ngành kinh tế Việt Nam

– Doanh nghiệp thực hiện áp mã ngành kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

– Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, ngoài mã ngành cấp 4, phải ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;

Xem thêm: Hướng dẫn ghi mã ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật

BÀI VIẾT KHÁC

Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Khi nào thì phải...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên do chủ quan hay khách quan, công ty buộc phải thay đổi thành viên góp vốn. Vậy khi nào thì cần thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục tiến hành như thế nào? Công ty TNHH 2 thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Các chức danh trong công ty có thể làm người đại diện: Giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên – Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức; – Thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có...

Chi tiết

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Kinh doanh luôn là ngành nghề nhiều biến động, khó lường trước. Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp tình hình kinh doanh là điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi vốn điều lệ như thế nào cho đúng pháp luật không...

Chi tiết