Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP

22/08/2019

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần mới thành lập có ít nhất 03 cổ đông sáng lập.

Khi nào thì phải làm thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập?

– Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

– Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần;

– Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác;

– Tặng cho, thừa kế cổ phần.

Hồ sơ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách thông tin các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp; Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp soạn hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Bước 2: Nhận kết quả

Khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

BÀI VIẾT KHÁC

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên do chủ quan hay khách quan, công ty buộc phải thay đổi thành viên góp vốn. Vậy khi nào thì cần thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục tiến hành như thế nào? Công ty TNHH 2 thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Các chức danh trong công ty có thể làm người đại diện: Giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/ Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chi tiết

Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hiện nay, danh mục ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thể hiện trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh...

Chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên – Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức; – Thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có...

Chi tiết

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Kinh doanh luôn là ngành nghề nhiều biến động, khó lường trước. Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp tình hình kinh doanh là điều bình thường. Tuy nhiên, thay đổi vốn điều lệ như thế nào cho đúng pháp luật không...

Chi tiết