Tư vấn Kế toán-Thuế

Doanh nghiệp mới thành lập cần đóng những loại thuế nào?

Thuế là nghĩa vụ cơ bản mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ kiến thức pháp lý để thực hiện nghĩa vụ này khi vừa...

Chi tiết