Tư vấn pháp luật

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

Bảo hiểm thất nghiệp là một khoản hỗ trợ cần thiết cho người lao động khi họ thất nghiệp, không có việc làm. Vậy người lao động cần đáp ứng những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Hãng luật Better xin cung cấp cho bạn...

Chi tiết

Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nghĩa vụ bắt buộc đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Hiện nay, có khá nhiều tranh chấp giữa NLĐ và NSDLĐ về vấn đề này do không hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp: BHTN...

Chi tiết