Dân sự

Hàng thừa kế theo quy định pháp luật

Hàng thừa kế là căn cứ quan trọng trong việc chia thừa kế theo pháp luật. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hàng thừa kế theo quy định pháp luật. Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 03 hàng thừa...

Chi tiết

Hưởng thừa kế theo di chúc 2019

Khi nào được hưởng thừa kế theo di chúc? Người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có để lại di chúc và di chúc đó hợp pháp. Người có tên trong di chúc có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế và không từ...

Chi tiết

Điều kiện di chúc có hiệu lực theo quy định mới nhất

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải mọi mong muốn cá nhân đều có giá trị mà phải tuân theo những điều kiện di chúc có hiệu lực mà...

Chi tiết

Giải quyết tranh chấp dân sự

  1. Các tranh chấp về dân sự, bao gồm: –         Tranh chấp về quốc tịch; –         Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; –         Tranh chấp về hợp đồng dân sự; –         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; –         Tranh chấp về...

Chi tiết